1 Contact

Jazz Trio Majazztic doet zijn uiterste best om vanaf het eerste contact tot en met het optreden de communicatie naar volledige tevredenheid te laten verlopen.

De boekingsprocedure wordt vanaf de eerste afspraak tot en met het contract per email gedaan.

2 Optie

Een optie is gratis en wordt vrijblijvend 5 dagen voor u vastgehouden. Zowel de opdrachtgever als Jazz Trio Majazztic is vrij om een optie te annuleren. Wil de opdrachtgever graag onze muziek op zijn/haar evenement dan wordt de optie omgezet in een reservering.

3 Reservering

Wanneer per email  overeenstemming is bereikt over het te verzorgen optreden wordt de datum definitief in de agenda van Jazz Trio Majazztic vastgelegd.

4 Contract

Na overeenstemming over een optreden stuurt Jazz Trio Majazztic de opdrachtgever een contract. Hierin staat het volgende: NAW-gegevens van opdrachtgever en artiest, naam en telefoonnummer van de contactpersoon ter plaatse, datum en locatie van het optreden, tijden en duur van het optreden, de prijs, en de manier van betaling.

Het ondertekende contract dient te worden teruggestuurd/gemaild. Na ontvangst is Jazz Trio Majazztic geboekt.

5 Annulering

Bij annulering van een optreden gelden de volgende betalingscondities:

-Vindt de annulering binnen 1 maand voor datum van optreden plaats, dan dient de opdrachtgever 50% van het verschuldigde bedrag te betalen aan artiest.

-Vindt de annulering binnen 2 maanden voor datum van optreden plaats, dan  dient de opdrachtgever 25% van het verschuldigde bedrag te betalen aan artiest.

In geval van overmacht, te denken valt aan calamiteiten van zeer ernstige aard, is het mogelijk dat een optreden niet kan plaatsvinden. Wanneer dit het geval is komt de overeenkomst en daarmee de financiële verplichting te vervallen. De eventuele aanbetaling wordt teruggestort.

Indien een bandlid om welke reden dan ook niet in staat is om op te treden dan zorgt Jazz Trio Majazztic voor een vervanger. Iemand die bekend is met het repertoire.

6 Optreden

Jazz Trio Majazztic is ruim op tijd aanwezig om  apparatuur op te bouwen en instrumenten te stemmen.

Jazz Trio Majazztic gaat altijd op gepaste manier gekleed. Standaard in pak, desgewenst anders.

De opdrachtgever dient te zorgen voor voldoende parkeergelegenheid voor Jazz Trio Majazztic in de directe omgeving van de locatie waar het optreden plaatsvindt. Eventuele parkeerkosten zijn voor rekening van opdrachtgever

Het gebruik maken van geluidsapparatuur van Jazz Trio Majazztic door gasten is mogelijk na overleg met de band.

De opdrachtgever zorgt voor voldoende speelruimte voor Jazz Trio Majazztic. Deze speelruimte is minimaal 3 meter breed en 2 meter diep.

De opdrachtgever zorgt voor de aanwezigheid van een geaarde stroomvoorziening (230V) binnen 20 meter van het “podium”.

Wanneer sprake is van een optreden in de buitenlucht dient de opdrachtgever te zorgen voor een deugdelijke bescherming tegen zon, regen, wind en kou. Wanneer de opdrachtgever in gebreke blijft heeft Jazz Trio Majazztic het recht het optreden te annuleren. De opdrachtgever dient het gehele bedrag te betalen.

Mocht de opdrachtgever om welke reden dan ook besluit om het optreden voor de overeengekomen tijd af te breken, dient opdrachtgever desondanks het gehele bedrag te betalen.

De opdrachtgever zorgt voor consumpties. Uitgaande van één a twee consumpties per persoon per uur.

Meer info? Bel!